Společnost Colora plus, s.r.o.

je tradiční a ověřená firma dodávající barvy, oleje a technické kapaliny širokému spektru odběratelů. Mezi naše partnery patří velké strojírenské firmy, slévárny, opravny a v neposlední řadě i střední a malé společnosti z průmyslového odvětví. Téměř výhradně dodáváme naše produkty pouze do průmyslu, nikoliv malospotřebitelům.

Máme k dispozici moderní laboratoře a zkušebny, tým profesionálních technicko-obchodních zástupců, autodopravu a  skladové prostory. Zajišťujeme individuální technicko-poradenský servis pro naše partnery, pořádáme školení a zúčastňujeme se výstav.


Spolehlivost

Máme více než 20 let zkušeností v oboru. Spolupracujeme s vědeckými ústavy a vysokoškolskými pracovišti v oblasti vývoje barev, olejů a dalších produktů. Řadíme se mezi nejvýznamnější dodavatele barev, olejů a technických kapalin v České republice. Naši obchodně -techničtí zástupci jsou profesionálně vyškolení odborníci kteří Vám dokáží nabídnou nejvhodnější produkt. Naše slovo platí : vysoká kvalita, přijatelná cena, nadstandardní služby. Patříme mezi nejvýznamnější dodavatele barev, olejů a technických kapalin a mezi našimi odběrateli  jsou i společnosti vyrábějící díly pro jadernou energetiku a nebo také pro letectví. Z toho pro nás plyne závazek 100 % kvality našich výrobků. Neslibujeme nemožné, co ale řekneme, to splníme.

Kvalita

Platí závazek 100 % kvality našich výrobků. Ta začíná již správným výběrem produktu z našeho sortimentu, ke kterému Vám pomohou naši obchodně-techničtí zástupci. Při výrobě  jsou důsledně respektovány výrobní normy a každý jednotlivý výrobek prochází testem kvality v  laboratoři.  Hlavním cílem společnosti je neustálé zvyšování profesionality, kvality výrobků a služeb a úroveň technického vybavení. Garantovat rychlé a úplné splnění sjednaných požadavků a přání zákazníka, vysokou hospodárností práce zajistit přijatelné ceny výrobků a služeb, aniž by utrpěla kvalita. Svým zákazníkům poskytnout v krátkých dodacích termínech kompletní dodání požadovaných produktů včetně zajištění technického a poradenského servisu.

Partnerství

Naši obchodně-techničtí zástupci jsou zkušení a odborně zdatní profesionálové. Zajišťujeme individuální technicko-poradenský a aplikační servis přímo u našich zákazníků. Pro naše odběratele pravidelně pořádáme začátkem léta produktové školení na Orlické přehradě, spojené s  možným vícedenním pobytem na plachetnici s profesionálním skipperem a kulturním programem.
V rámci podpory prodeje pořádáme obchodní semináře, školení, prezentace a účastníme se odborných výstav a veletrhů. S cílem eliminovat dopady na životní prostředí vzděláváme zákazníky, distributory a veřejnost v oblasti bezpečného používání poskytovaných výrobků. Naše firma sponzoruje mnohé sportovní a kulturní akce. Část sponzorských darů je určena také na údržbu kulturních památek a podporu činností neziskových organizací z oblasti ochránců přírody a charity.