Produkt Značka Klasifikace a specifikace
PARAMO K 28 /C Paramo ISO VG (460), ISO 6743: DAB DIN 51 506 VBL, VCL
PARAMO K 28 /SN Paramo ISO VG (460), ISO 6743: DAB DIN 51 506 VBL, VCL
PARAMO K 28 /10 Paramo ISO VG (460), ISO 6743: DAB DIN 51 506 VBL, VCL
PARAMO K 28 /KP Paramo ISO VG (460), ISO 6743: DAB DIN 51 506 VBL, VCL
PARAMO K 12 /C Paramo ISO VG (150), ISO 6743: DAB DIN 51 506 VBL,VCL
PARAMO K 12 /SN Paramo ISO VG (150), ISO 6743: DAB DIN 51 506 VBL,VCL
PARAMO K 12 /10 Paramo ISO VG (150), ISO 6743: DAB DIN 51 506 VBL,VCL
PARAMO K 12 /KP Paramo ISO VG (150), ISO 6743: DAB DIN 51 506 VBL,VCL
PARAMO K 8 /C Paramo ISO VG (100), ISO 6743: DAA DIN 51 506 VBL,VCL
PARAMO K 8 /SN Paramo ISO VG (100), ISO 6743: DAA DIN 51 506 VBL,VCL
PARAMO K 8 /10 Paramo ISO VG (100), ISO 6743: DAA DIN 51 506 VBL,VCL
PARAMO K 8 /KP Paramo ISO VG (100), ISO 6743: DAA DIN 51 506 VBL,VCL
PARAMO K 18 /C Paramo ISO VG (320), ISO 6743: DAB DIN 51 506 VBL, VCL
PARAMO K 18 /SN Paramo ISO VG (320), ISO 6743: DAB DIN 51 506 VBL, VCL
PARAMO K 18 /10 Paramo ISO VG (320), ISO 6743: DAB DIN 51 506 VBL, VCL
PARAMO K 18 /KP Paramo ISO VG (320), ISO 6743: DAB DIN 51 506 VBL, VCL
PARAMO VDL 100 /C Paramo ISO VG 100, ISO 6743/3A - DAJ(46) DAC (100), DIN 51 506 - VDL, DIN 51524/II - HLP
PARAMO VDL 100 /SN Paramo ISO VG 100, ISO 6743/3A - DAJ(46) DAC (100), DIN 51 506 - VDL, DIN 51524/II - HLP
PARAMO VDL 100 /1 Paramo ISO VG 100, ISO 6743/3A - DAJ(46) DAC (100), DIN 51 506 - VDL, DIN 51524/II - HLP
PARAMO VDL 100 /10 Paramo ISO VG 100, ISO 6743/3A - DAJ(46) DAC (100), DIN 51 506 - VDL, DIN 51524/II - HLP
PARAMO VDL 100 /KP Paramo ISO VG 100, ISO 6743/3A - DAJ(46) DAC (100), DIN 51 506 - VDL, DIN 51524/II - HLP
PARAMO VDL 46 /C Paramo ISO VG 46, ISO 6743/3A - DAJ(46) DAC (100), DIN 51 506 - VDL, DIN 51524/II - HLP
PARAMO VDL 46 /SN Paramo ISO VG 46, ISO 6743/3A - DAJ(46) DAC (100), DIN 51 506 - VDL, DIN 51524/II - HLP
PARAMO VDL 46 /10 Paramo ISO VG 46, ISO 6743/3A - DAJ(46) DAC (100), DIN 51 506 - VDL, DIN 51524/II - HLP
PARAMO VDL 46 /KP Paramo ISO VG 46, ISO 6743/3A - DAJ(46) DAC (100), DIN 51 506 - VDL, DIN 51524/II - HLP
PARAMO R 2 /C Paramo ISO VG 100, ISO 6743 - DVA
PARAMO R 2 /SN Paramo ISO VG 100, ISO 6743 - DVA
PARAMO R 2 /1 Paramo ISO VG 100, ISO 6743 - DVA
PARAMO R 2 /10 Paramo ISO VG 100, ISO 6743 - DVA
PARAMO R 2 /KP Paramo ISO VG 100, ISO 6743 - DVA
PARAMO ON 5 /C Paramo ISO VG 68, ISO 6743/3 - DRA, DIN 51 502 - K, DIN 51 503 část 1 - KA
PARAMO ON 5 /SN Paramo ISO VG 68, ISO 6743/3 - DRA, DIN 51 502 - K, DIN 51 503 část 1 - KA
PARAMO ON 5 /10 Paramo ISO VG 68, ISO 6743/3 - DRA, DIN 51 502 - K, DIN 51 503 část 1 - KA
PARAMO ON 5 /KP Paramo ISO VG 68, ISO 6743/3 - DRA, DIN 51 502 - K, DIN 51 503 část 1 - KA
MOGUL KOMPRIMO VDL 46 /C Mogul ISO VG 46, ISO 6743/3A - DAJ, DIN 51 506 - VDL, ČKD KOMPRESORY, a.s., ČKD TURBOKOMPRESORY, a.s., ČKD PRAHA ENERGO, a.s., ČKD ŽANDOV, a.s., ATMOS, s.r.o., YAMAS, s.r.o.
MOGUL KOMPRIMO VDL 46 /SN Mogul ISO VG 46, ISO 6743/3A - DAJ, DIN 51 506 - VDL, ČKD KOMPRESORY, a.s., ČKD TURBOKOMPRESORY, a.s., ČKD PRAHA ENERGO, a.s., ČKD ŽANDOV, a.s., ATMOS, s.r.o., YAMAS, s.r.o.
MOGUL KOMPRIMO VDL 46 /10 Mogul ISO VG 46, ISO 6743/3A - DAJ, DIN 51 506 - VDL, ČKD KOMPRESORY, a.s., ČKD TURBOKOMPRESORY, a.s., ČKD PRAHA ENERGO, a.s., ČKD ŽANDOV, a.s., ATMOS, s.r.o., YAMAS, s.r.o.
MOGUL KOMPRIMO VDL 46 /KONT Mogul ISO VG 46, ISO 6743/3A - DAJ, DIN 51 506 - VDL, ČKD KOMPRESORY, a.s., ČKD TURBOKOMPRESORY, a.s., ČKD PRAHA ENERGO, a.s., ČKD ŽANDOV, a.s., ATMOS, s.r.o., YAMAS, s.r.o.
MOGUL KOMPRIMO VDL 100 /SN Mogul ISO VG 100, ISO 6743/3A - DAC, DIN 51 506 - VDL, ČKD KOMPRESORY, a.s., ČKD TURBOKOMPRESORY, a.s., ČKD PRAHA ENERGO, a.s., ČKD ŽANDOV, a.s., ATMOS, s.r.o., YAMAS, s.r.o.
MOGUL KOMPRIMO VDL 100 /10 Mogul ISO VG 100, ISO 6743/3A - DAC, DIN 51 506 - VDL, ČKD KOMPRESORY, a.s., ČKD TURBOKOMPRESORY, a.s., ČKD PRAHA ENERGO, a.s., ČKD ŽANDOV, a.s., ATMOS, s.r.o., YAMAS, s.r.o.
MOGUL KOMPRIMO VDL 100 /KONT Mogul ISO VG 100, ISO 6743/3A - DAC, DIN 51 506 - VDL, ČKD KOMPRESORY, a.s., ČKD TURBOKOMPRESORY, a.s., ČKD PRAHA ENERGO, a.s., ČKD ŽANDOV, a.s., ATMOS, s.r.o., YAMAS, s.r.o.
MOGUL KOMPRIMO ONC 68 /SN Mogul ISO VG 68, ISO 6743/3 - DRA, DIN 51 503 část 1 - KA, KC, ČKD CHLAZENÍ, s.r.o.
MOGUL KOMPRIMO ONC 68 /10 Mogul ISO VG 68, ISO 6743/3 - DRA, DIN 51 503 část 1 - KA, KC, ČKD CHLAZENÍ, s.r.o.
MOGUL KOMPRIMO ONC 68 /KONT Mogul ISO VG 68, ISO 6743/3 - DRA, DIN 51 503 část 1 - KA, KC, ČKD CHLAZENÍ, s.r.o.
MOGUL KOMPRIMO VDL 68 /SN Mogul ISO VG 68, ISO 6743/3A - DAJ, DIN 51 506 - VDL, ČKD KOMPRESORY, a.s., ČKD TURBOKOMPRESORY, a.s., ČKD PRAHA ENERGO, a.s., ČKD ŽANDOV, a.s., ATMOS, s.r.o., YAMAS, s.r.o.
MOGUL KOMPRIMO VDL 68 /10 Mogul ISO VG 68, ISO 6743/3A - DAJ, DIN 51 506 - VDL, ČKD KOMPRESORY, a.s., ČKD TURBOKOMPRESORY, a.s., ČKD PRAHA ENERGO, a.s., ČKD ŽANDOV, a.s., ATMOS, s.r.o., YAMAS, s.r.o.