Produkt Značka Klasifikace a specifikace
KG 05 Syntetická základová antikorozní
KG 05 L Syntetická základová antikorozní