Produkt Značka Klasifikace a specifikace
V 2000 Vodouředitelná na kovy a litinu, antikorozní
KG 05 Syntetická základová antikorozní
KG 05 L Syntetická základová antikorozní
AC 01 Akrylátová základová antikorozní 2K
AC 08-2 Akrylátová základová antikorozní 2K
AC 09 Akrylátová plnící
EP 02-S Epoxidová antikorozní 2K
EP 80 Epoxidová antikorozní 2K
EP 80 HS Epoxidová antikorozní 2K vysokosušinová
EP 83 Epoxidová antikorozní 2K se železitou slídou
EP 85 Epoxidová antikorozní 2K s obsahem zinku
WP 30 Základová reaktivní