Produkt Značka Klasifikace a specifikace
V 2000 Vodouředitelná na kovy a litinu, antikorozní
KG 05 Syntetická základová antikorozní
KG 05 L Syntetická základová antikorozní
AC 01 Akrylátová základová antikorozní 2K
AC 08-2 Akrylátová základová antikorozní 2K
AC 09 Akrylátová plnící
EP 02-S Epoxidová antikorozní 2K
EP 80 Epoxidová antikorozní 2K
EP 80 HS Epoxidová antikorozní 2K vysokosušinová
EP 83 Epoxidová antikorozní 2K se železitou slídou
EP 85 Epoxidová antikorozní 2K s obsahem zinku
WP 30 Základová reaktivní
KH 13 Jednovrstvá antikorozní
KH 13 L Jednovrstvá antikorozní uretanizovaná
KH 14 Vrchní syntetická
PU 01 Vrchní polyuretanová 2K
PU 01-42 Vrchní polyuretanová 2K
PU 06/23 Jednovrstvá polyuretanová antikorozní 2K
PU 07/23 Jednovrstvá polyuretanová antikorozní strukturní 2K
AC 02 Jednovrstvá akrylátová antikorozní 2K
AC 04 Strukturní akrylátová 2K
AC 03 Vrchní akrylátová 2K
AC 03-23 Vrchní akrylátová 2K
AC 03-23 HS Vrchní akrylátová 2K
AC 06 Vrchní akrylátová 2K
EP 89 Vrchní epoxidová 2K
Epoxidové práškové barvy (E)
Polyesterové práškové barvy (P)
Epoxipolyesterové práškové barvy (EP)