Produkt Značka Klasifikace a specifikace
V 2000 Vodouředitelná na kovy a litinu, antikorozní