Produkt Značka Klasifikace a specifikace
Polyesterové práškové barvy (P)