Produkt Značka Klasifikace a specifikace
EP 02-S Epoxidová antikorozní 2K
EP 80 Epoxidová antikorozní 2K
EP 80 HS Epoxidová antikorozní 2K vysokosušinová
EP 83 Epoxidová antikorozní 2K se železitou slídou
EP 85 Epoxidová antikorozní 2K s obsahem zinku