Produkt Značka Klasifikace a specifikace
Epoxidové práškové barvy (E)
Polyesterové práškové barvy (P)
Epoxipolyesterové práškové barvy (EP)