Životní prostředí

Společnost Colora plus si je vědoma své odpovědnosti za udržení dobrého životního prostředí pro další generace. Proto tuto otázku nebereme na lehkou váhu a snažíme se v této oblasti být aktivní. Společnost Colora plus se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje nové technologie, odpovědné zacházení se zdroji, a při svém podnikání pokládá za prioritu bezpečnost zaměstnanců a bezpečnost nabízených produktů.  Řídí se přísnými etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí.

Věříme také, že i průmyslové odvětví by mělo přispívat k vytvoření lepšího životního prostředí. Proto investujeme do pokrokových, vodou ředitelných výrobků a do inovativních technologií s cílem pomoci našim zákazníkům snížit spotřebu paliv, omezit emise a splnit jejich cíle v oblasti ochrany životního prostředí. Spolupracujeme s výrobci ekologických kotlů, tepelných čerpadel a také s výrobci větrných elektráren. V neposlední řadě významně přispíváme na činnost několika nevládním organizacím a občanským sdružením s environmentálním zaměřením. Finančně a materiálně jsme podpořili např. výsadbu stromů nebo monitoring kvality povrchových vod.