Sponzoring

Společnost Colora plus si je vědoma toho, že existuje bezpočet organizací a jedinců, kteří potřebují pomoc a podporu. Naše společnost cítí odpovědnost za pomoc druhým a proto  přispíváme na činnost několika sportovních klubů a zařízení předškolní výchovy mládeže. Příjemcem naší podpory jsou i nevládní neziskové organizace z oblasti ochrany životního prostředí. Finančně a materiálně jsme podpořili  výsadbu stromů nebo monitoringy kvality povrchových vod. Přispěli jsme na likvidaci černých skládek a na úklid lesních porostů.

Rádi podpoříme i Vaší činnost, bude-li v souladu s námi podporovanými projekty. V případě zájmu proto kontaktujte oddělení marketingu a PR v sekci Kontakty.